בנייה אקולוגית

בניה קלה, עץ או פלדה דקת דופן, הינה בנייה אקולוגית, ואינה מצריכה ייצור חומר שאינו קיים בטבע.

כמו כן בנייה קלה אינה פוגעת באדמת אתר הבנייה כמו בבנייה בבטון שפוגעת בפוריות האדמה ומזהמת אותה.

הפחתת כמות פסולת הבניה - שמירה על איכות הסביבה. המנעות מיציקות בטון יחד עם שימוש באלמנטים מוכנים ומחזור חומרים, מאפשר הקטנה משמעותית בכמות פסולת הבניין הנוצרת במהלך העבודות להקמת המבנה. בנוסף, חומרי הבניה הקלה ניתנים למחזור.

יחד עם בידוד מעולה אשר חוסך צריכת אנרגיה משמעותית.

הופך את בתי העץ לבנייה אקולוגית מועדפת.