קיצור משך זמן הבניה

בניית בית עץ או בניה מתקדמת נמשכת זמן קצר יותר בהרבה מאשר בבניה קונבנציונלית. 

כאשר משך בניית בית בגודל 160 מ"ר נמשך בין שישה לשבעה חודשים. 

בניגוד לבנייה הקונבנציונלית שהיא בדרך כלל תהליך ארוך ומייגע ונמשכת יותר משנה.

מה שמביא לחיסכון כלכלי נוסף בחודשי שכירות בזמן הבנייה.